Енергетика

Розробляємо системи планування і підготовки заходів ТОіР, автоматизуємо паралельний облік за стандартами МСФЗ і управління фінансово-господарською діяльністю, спрощуємо управління закупівлями і адміністративні процеси роботи з клієнтами.

Бізнес-завдання

Користь для бізнесу

Створіть єдину нормативно-довідкову систему (НДІ) обліку обладнання, пов’язану з бухгалтерським обліком основних засобів, виробників, інвентарних номерів, технічних характеристик, відповідальних. Рішення допомагає планувати і виконувати ремонти в термін.

За допомогою ІС «Обходи» отримуйте інформацію про стан і наявність активів в будь-який момент часу, контролюйте виконання робіт виїзними бригадами та дотримання техніки безпеки.

Посилання на сторінку з рішенням

 • Технічне обслуговування та ремонти обладнання для енергетики
 • ІС «Обходи»

Користь для бізнесу

Спростіть облік і планування ресурсів підприємства, інтегруйте бізнес-процеси компанії в єдиному середовищі і зменшить трудовитрати на формування звітності. Скоротіть кількість неузгоджених змін, отримуйте актуальну інформацію та знизьте проектні ризики.

Посилання на сторінку з рішенням

 • Системи управління фінансово-господарською діяльністю на базі SAP EСС і SAP S / 4HANA

Користь для бізнесу

За допомогою автоматизованої системи спростіть супровід процесу технологічного приєднання об’єкта Клієнта до електричної мережі і управління взаємовідносинами з клієнтами. Прискорте формування документів і звітів, контролюйте терміни виконання зобов’язань.

Спростіть процес реалізації послуг з передачі електричної енергії та потужності: автоматизуйте розрахунок вартості послуг підприємства, оперативно формуйте звітну інформацію за дохідною та видатковою частинами, заборгованості за послуги з передачі електроенергії. Система інтегрується з зовнішніми додатками для автоматичного завантаження даних за обсягами переданої електроенергії.

Посилання на сторінку з рішенням

 • Автоматизована система управління технологічним приєднанням
 • Автоматизована система реалізації послуг з передачі електричної енергії та потужності

Користь для бізнесу

Скоротіть витрати на складання, узгодження і коригування бюджетів. Враховуючи операційні плани, підніміть точність звітів, прозорість процесу планування і контролю. Отримуйте детальну інформацію та будуйте прогнозні моделі по потрібних параметрах.

Посилання на сторінку з рішенням

Користь для бізнесу

За допомогою рішення швидко формуйте і погоджуйте заявки, розробляйте інвестиційну програму. Система підсумовує планові значення інвестицій за затвердженими заявками в розрізі позицій програми. Складайте, розподіляйте і за допомогою системи автоматичних звітів контролюйте бюджет на інвестиційні заходи.

Посилання на сторінку з рішенням

 • Система управления инвестиционной деятельностью

Користь для бізнесу

Створюйте в системі структуру проекту з потрібним рівнем деталізації, де плануйте, ведіть облік і контролюйте тимчасові рамки проекту, бюджети, витрати, роботи, потреби в матеріалах і обладнанні. На достовірних і актуальних даних формуйте аналітичну звітність, наприклад, за певними рахунками бухгалтерського обліку.

Посилання на сторінку з рішенням

 • Система керування капітальним будівництвом

Користь для бізнесу

Централізується оперативне управління процесами в області охорони навколишнього середовища, скоротіть помилки розрахунку впливу на навколишнє середовище і формування даних для розрахунку екологічного податку. Спростіть складання звітності, зберігання документів і пошук необхідної інформації.

Посилання на сторінку з рішенням

 • Керування охороною навколишнього середовища (EHS Management)

ЩО МИ РОБИМО

Розробка на базі SAP-рішень

Проектуємо, створюємо, впроваджуємо і підтримуємо системи управління бізнес-процесами на базі:

 • SAP S/4HANA «Digital Core»
 • SAP HCM/Success Factors
 • SAP CRM/C4C/ Hybris
 • SAP SRM/Ariba
 • SAP MDM/MDG
 • SAP Business Objects BI/SAP BPC
 • SAP Activate
Підтримка рішень SAP та послуги SAP Partner Center of Excellence

Підтримуємо і розвиваємо впроваджені рішення SAP.

Консультуємо і надаємо права доступу до інформаційних ресурсів SAP.

Підтримуємо запуск систем і оновлень версій SAP. Контролюємо якість використання ліцензій SAP.

Детальніше про підтримку рішень на SAP

Міграція корпоративних систем

Переносимо корпоративні додатки замовника на нові версії, мігруючи корпоративні додатки з R/3 на SAP ERP і з SAP ERP на S/4HANA.
Проводимо технічну оцінку систем замовника, оцінюємо бюджети і терміни з урахуванням аналізу ризиків і пропонуємо варіанти міграції на SAP S/4HANA.

Доопрацювання та тиражування рішень

Допрацьовуємо модулі і виправляємо рішення, які були встановлені на підприємстві раніше, адаптуємо рішення до вимог бізнесу і законодавства країни замовника.

Зв'яжіться з IBA GROUP

  Yes Політики конфіденційності Політикою щодо файлів «cookie»