Корпоративні сховища даних

Компанії оперують великим обсягом інформації, тому стикаються з проблемою якості даних і відсутністю даних про минулі періоди в потрібних розрізах. Інформація із зовнішніх і внутрішніх джерел має різну структуру і дані часто дублюються або суперечать один одному. Корпоративні сховища даних вирішують ці проблеми.

ЩО ТАКЕ СХОВИЩА ДАНИХ?

Корпоративні сховища даних накопичують інформацію в єдиному джерелі про бізнес компанії для зовнішніх і внутрішніх користувачів: керівництва, співробітників і клієнтів.

Ми розробляємо рішення, які централізують великий обсяг інформації і підвищують якість даних для прийняття управлінських рішень.

Місце Корпоративного сховища даних IT-системі підприємства

БІЗНЕС-ЗАВДАННЯ

Всебічний аналіз даних допомагає знайти «вузькі місця» в бізнес-процесах, наприклад, нерентабельні канали просування.

Корпоративне сховище збирає цінну інформацію і допомагає детально аналізувати результати роботи за минулі періоди. В результаті у бізнесу з’являється більше аргументів, щоб, наприклад, відмовитися від діяльності, яка приносить збитки.

Завдяки аналізу даних з різних категорій компанії отримують можливість наочно порівняти, наприклад, обсяги продажів в різні місяці, визначити вплив сезонності і більш точно планувати виробництво на кожен період.

ЯКІ СЕРВІСИ ПРОПОНУЄМО ПІДПРИЄМСТВАМ?

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ

Розробляємо і впроваджуємо процеси вилучення, трансформації й завантаження даних (ETL-процеси), методи перевірки якості (DQM) і маскування даних.

Консультація експерта

РОЗРОБКА СХОВИЩ ДАНИХ

Розробляємо рішення для зберігання і обробки обсягів даних, з якими власні корпоративні системи вже не справляються, і інтегруємо їх з ІТ-системами замовника.

Консультація експерта

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ АНАЛІТИКИ

Впроваджуємо системи бізнес-аналітики, здатні обробляти поточні дані: формувати звіти і будувати прогнози. При необхідності налаштовуємо прескриптивну аналітику, щоб перевірити гіпотези і отримати ймовірні сценарії розвитку ситуації.

Консультація експерта

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ОТРИМУЮТЬ КОМПАНІЇ?

1 / Єдине джерело інформації

Корпоративні сховища даних інтегрують інформацію з різних джерел і готують для аналітичних та інших корпоративних систем.

2 / Якість даних

Корпоративні сховища даних структурують розрізнені дані, виключають дублювання інформації і впроваджують єдину методологію для роботи з даними: формат, структура та ін.

3 / Готові дані для аналізу

На підставі накопиченої інформації корпоративні сховища даних формують оптимальні структури для обробки аналітичними системами. Керівництво отримує звіти, засновані на достовірних і актуальних даних.

КЛЮЧОВІ МОЖЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНИХ СХОВИЩ ДАНИХ

  • Підключення до будь-яких джерел даних
  • Розгортання локально або в хмарі
  • Підключення аналітики
  • Паралельна обробка великих даних
  • Індустріальна або корпоративна модель даних*

*Індустріальна модель даних містить бізнес-глосарій і допоміжні словники, готові шаблони рішень для 140+ бізнес-задач, 1700+ фінансових показників і 380+ розрізів аналізу. Корпоративна модель даних розробляється на базі бізнес-процесів і даних окремої компанії.

Зв'яжіться з IBA GROUP

    Yes
    YesПолітики конфіденційностіПолітикою щодо файлів «cookie»