АНАЛІТИКА

IBA Group розробляє корпоративні сховища даних, системи передбачуваної аналітики, глибинного аналізу, візуалізації даних та інтерактивних звітів для фінансових, виробничих, транспортних, енергетичних і державних компаній.

БІЗНЕС-ЗАВДАННЯ

КОРИСТЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Накопичуйте інформацію про бізнес компанії в єдиному джерелі для зовнішніх і внутрішніх користувачів: керівництва, співробітників і клієнтів.

Структуруйте розрізнені дані, виключіть дублювання інформації і сформуйте необхідні структури для аналітичних систем.

ПРОДУКТИ І РІШЕННЯ

КОРИСТЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Аналізуйте великі обсяги інформації в режимі реального часу, здобувайте корисні знання, наприклад, знаходьте очевидні конкурентні переваги. Визначайте фактори, які впливають на бізнес, і приймайте обґрунтовані управлінські рішення.

BI-системи розбивають дані на кластери, знаходять спільні ознаки поведінки об’єктів і ймовірність виникнення подій, будують прогнозні моделі і  візуалізують результати аналізу.

ПРОДУКТИ І РІШЕННЯ

BI-системи в галузях

Банки

BI-системи в банках підвищують якість управління ризиками, прискорюють формування звітності для регулятора, спрощують моделювання фінансових потоків і фінансового стану банку.

Ритейл

За допомогою BI-систем торгові компанії знаходять закономірності формування попиту, сегментують споживачів по реакції на зміну ціни, маркетингові акції або певні продукти, прогнозують попит і проводять факторний аналіз.

Держсектор

Державні органи використовують BI-системи для оцінки ефективності діяльності органів влади, моніторингу та контролю виконання державних програм і проектів, аналізу і прогнозування показників розвитку економіки і окремих галузей.

Виробництво

Виробничі компанії за допомогою BI і предикативної аналітики аналізують будь-які бізнес-процеси: від закупівлі сировини до вибору оптимальних моделей збуту продукції.

Енергетика

BI-системи допомагають аналізувати баланс попиту і споживання електроенергії та визначати обсяг вироблення, візуалізувати показники роботи електростанцій і стан обладнання в реальному часі, щоб управляти ризиками відмови обладнання.

ЕКСПЕРТИЗА IBA GROUP В АНАЛІТИЦІ

Методи інтеграції даних

Розробляємо і впроваджуємо процеси вилучення, трансформації й завантаження даних (ETL-процеси), методи перевірки якості (DQM) і маскування даних.

Консультація експерта

Корпоративні сховища даних

Розробляємо рішення для зберігання і обробки обсягів даних, з якими власні корпоративні системи вже не справляються, і інтегруємо їх з ІТ-системами замовника.

Консультація експерта

Системи аналітики

Впроваджуємо системи бізнес-аналітики, які здатні обробляти поточні дані: формувати звіти і будувати прогнози. При необхідності налаштовуємо прескриптивну аналітику, щоб перевірити гіпотези і отримати ймовірні сценарії розвитку ситуації.

Консультація експерта

Ключові переваги BI-систем

 1. Підключення до будь-яких джерел даних
 2. Створення звітів без залучення ІТ-відділу
 3. Самостійний інтерактивний аналіз інформації бізнес-користувачами
 4. Підключення предиктивної аналітики
 5. Доступ з будь-яких пристроїв
 6. Запуск аналітики за розкладом, по події або вручну
 7. Управління системою звітності через єдиний портал
 8. Розмежування прав доступу користувачів

Зв'яжіться з IBA GROUP

  Yes
  Yes Політики конфіденційності Політикою щодо файлів «cookie»